قالب یا نوع شرکت بسته به سیاست کاری متقاضی و یا ثبت کننده شرکت و همچنین نوع خدماتی که ارائه می دهد و یا نوع مشتری ها و طرف قراردادهای شرکت انتخاب می شود:
مثلا اگر شرکتی قصدشرکت در مناقصات دولتی رادارد و یا احتیاج به اخذضمانت نامه بانکی دارد[غالبا شرکت های پیمانکاری] ،بهتر است قالب شرکت خودرا “شرکت سهامی خاص” انتخاب نمایند.
افرادی که می خواهند بیشتر در بخش خصوصی فعالیت خودرا ادامه دهند چه در بخش تولید و چه در بخش بازرگانی که نیاز به اخذ ضمانت نامه بانکی ندارند همچنین تمایلی ندارند که در مناقصات دولتی شرکت نمایند بهتر است که قالب شرکت خودرا”مسئولیت محدود” انتخاب نمایند.
ثبت شرکت های “سهامی عام” پروسه بسیار طولانی و هزینه بر و اخذمجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار دارد به همین دلایل تنها افراد معدودی تمایل به ثبت این نوع شرکت ها دارند.
و درآخر،معمولا کارمندان رسمی دولت که نمی توانند عضو هیئت مدیره هیچ شرکتی باشند،می توانند عضو شرکت های تعاونی شوند که برای ثبت آن نیاز به اخذ مجوز از اداره تعاون دارید و نوع فعالیت آن همانند شرکت سهامی خاص می باشد.
موسسات:موسسات کار غیر تجاری انجام می دهند یعنی کار بازرگانی و تولیدی جزء فعالیت های مجاز موسسات محسوب نمی شوند. بااین که هدف موسسات ارائه خدمات می باشد اما درامدزا نیز می باشند

پیام بگذارید