اختراع شما پس از بعد از بررسی کارشناسان اداره مالکیت فکری و در صورت نبود مشکل در پرونده و درست بودن و کامل بودن ادعا نامه و توصیف شما برای داوری به یکی از مراجع داوری ذیصلاح اداره که نام آن ها در سایت اداره مالکیت معنوی و در قسمت انتخاب داوران مشخص شده است اعم از برخی دانشگاه های معتبر سراسر کشور ، پارک های علم و غناوری در شهرهای مختلف جزء داوران ذیصلاح اداره محسوب می شوند ارجاع داده می شود که با توجه به نوع درخواست اختراع شما اعم از مهندسی ، پزشکی و … بوده است به یکی از دانشگاه های مربوطه با گرایش مربوط به اختراع ارجاع داده می شود و دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه که قبلا جزء داورین اداره مالکیت معنوی بوده باشند آن را بررسی می کنند و بعد از تایید توسط آن ها کار برای انتشار در روزنامه رسمی و دریافت سند آماده می شود.

پیام بگذارید