هرشرکت سهامی خاص دو سال یکبار ملزم به تمدید هیئت مدیره است که این تمدید در قالب یک صورتجلسه “مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده” و “هیئت مدیره” انجام می شود.

هر شرکتی پس از تاسیس قادر خواهد بود طی صورتجلساتی بعضی از مفاد اساسنامه خودرا تغییر دهد و یا می تواند طی تصمیمات هیئت مدیره ، تغییراتی در اسم شرکت ، موضوع شرکت ، آدرس شرکت ، میزان سرمایه شرکت ( کاهش یا افزایش ) ، اعضای هیئت مدیره شرکت و تعداد سهام ها لحاظ کنند .

انواع تغییرات:
تغییر اعضای هیئت مدیره طی دو صورتجلسه “مجمع عمومی عادی “و “عادی به طور فوق العاده ” انجام می شود.

 • کلیه صورتجلسات مجمع باید با لیست سهام داران همراه باشد یعنی به جز امضای صورتجلسه مجمع باید لیست جدول سهام داران هم امضا شود.
 • جلسه مجمع بایستی قبل از جلسه هیئت مدیره انجام شود یعنی باید ساعت و یا تاریخ جلسات مجمع زود تر از جلسات هیئت مدیره برگزار شود

  – ماده 1 (تغییر نام شرکت) : تغییر نام شرکت طی یک صورتجلسه “مجمع عمومی فوق العاده” قابل انجام است.

  – ماده 2 (تغییر موضوع شرکت) : تغییر موضوع شرکت طی یک صورتجلسه “مجمع عمومی فوق العاده”قابل انجام است.

  – ماده 3 (تغییر آدرس) : تغییر آدرس شرکت طی یک صورتجلسه “مجمع عمومی فوق العاده” قابل انجام است.

  *ضمنا توجه داشته باشید که هر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به همراه لیست سهامداران قابل پذیرش می باشد.
 • انحلال شرکت های سهامی خاص
  هرشرکتی می تواند پس از ثبت به دلایل مختلفی منحل شود که از متداول ترین دلایل انحلال می تواند دست نیافتن به اهداف شرکت باشد ؛ یکی دیگر از دلایل انحلال شرکت ،ورشکستگی آن سرکت می باشد که ورشکستگی یک شرکت به استناد اعلام هیئت مدیره نیست و باید یک مجموعه رسمی حسابرسی آن را تایید کند و به تایید اداره دارایی برسد.
  – انحلال شرکت طی یک صورتجلسه “مجمع عمومی فوق العاده “قابل انجام است.(لازم به ذکر است که لیست سهامداران نیز جزء ملزومات است.)
 • افزایش سرمایه ( شرکت های سهامی خاص )
  شرکت ها از طرق مختلفی می توانند سرمایه خودرا افزایش دهند:
  1- واریز نقدی به حساب شرکت
  2- از طریق محل مطالبات جاری شرکا
  – در روش اول مبلغ افزایش سرمایه مدنظر به حساب بانکی شرکت واریز شده و پس از گرفتن مستندات بانکی مبنی بر واریزی وجه نقد ، طی صورتجلساتی مشتمل بر “مجمع عمومی فوق العاده ” و “هیئت مدیره” انجام می شود.
  – افزایش سرمایه از طریق محل مطالبات بدین صورت است که اعضای هیئت مدیره و سهامداران می توانند بر اساس مطالبات خود از شرکت، سرمایه میزان سهم خودرا افزایش دهند ، در این روش که باید حتما سندهای حسابداری و سندهای مطالبات آن تنظیم شوند ، سرمایه یک شرکت به میزان مطالباتی که شرکا از شرکت دارند افزایش می یابد.
  در این روش گزارش توجیهی هیئت مدیره و موافقت بازرس مبنی بر افزایش سرمایه از طریق مطالبات الزامی است.

  * یکی از نکات مهمی که مدیران شرکت برای افزایش باید به آن توجه کنند این است که در زمان افزایش سرمایه بازرسین باید اعتبار داشته باشند بدین صورت که در هر سالی که افزایش سرمایه انجام شود ، بازرسین باید در آن سال تمدید شده باشند.
 • کاهش سرمایه ( شرکت های سهامی خاص )
  طی تصمیم هیئت مدیره ومشتمل بر صورتجلسات “مجمع عمومی فوق العاده ” و ” هیئت مدیره ” قابل انجام می باشد.
 • نقل و انتقال سهام ( سهامی خاص )
  نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص بدین صورت است که سهامداران در شعبه دارایی مربوط به پرونده مالیاتی خود حاضر شده و طی امضای صورتجلسات نقل و انتقال سهامی را خریداری یا به فروش می رسانند .
  بعد از انجام تشریفات قانونی در دارایی و امضا مدارک ، ممیزی دارایی فرم تاییدیه دارایی را مبنی بر انتقال سهام که در آن خریدار و فروشنده مشخص شده اند به میزان سرمایه انتقال یافته صادر می کنند که آن فرم با صورتجلسات “مجمع عمومی فوق العاده” و “هیئت مدیره” به همراه لیست سهامداران جدید به اداره ثبت شرکت ها ارجاع داده می شود و آگهی تغییرات با سهامداران جدید صادر می شود.

پیام بگذارید