💢 شاخص بورس چیست؟

🔺 معنی لغوی شاخص چیست؟
✅ کلمه شاخص در مفهوم کلی به معنای نماگر یا نشانگر و بیانگر عددی است که شما با استفاده از آن می توانید تغییرات ایجاد شده در یک یا چند متغیر را طی یک بازه زمانی خاص مشاهده کنید .در واقع شما با بررسی یک شاخص می توانید وضعیت و تغییرات متغیر های مورد بررسی آن شاخص را مشاهده کنید.

🔺 شاخص بورس چیست؟
✅ شاخص بورس نیز عددی است که بیانگر وضعیت کلی بورس و روند رشد و یا افت این بازار می باشد. ما در بورس فقط یک شاخص نداریم بلکه چند شاخص مختلف داریم که هرکدام از آنها وضعیت بورس را از جنبه خاصی به ما نشان می دهد و محاسبه هر کدام از این شاخص ها از طریق فرمول متفاوتی صورت می گیرد.پس برای تحلیل آن باید بدانید کارکرد آن شاخص چیست.این شاخص ها معیار های مهمی هستند که با تحلیل کردن و بررسی آن ها، می توان از وضعیت گذشته و حال بورس از جنبه های مختلف مطلع شد.

🔺 شاخص کل بورس چیست؟
✅ این شاخص همان شاخصی است که همیشه در اخبار و رسانه ها از آن به عنوان شاخص بورس تهران صحبت می شود.شاخص کل در بین فعالین بازار و سرمایه گذاران یکی از پرکاربرد ترین شاخص هاست.این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت و سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است به عبارت دیگر تغییرات شاخص کل بیانگر میانگین بازدهی سرمایه گذاران در بورس است. برای درک ساده تر مفهوم شاخص کل،فرض کنید که شما از سهام تمام شرکت های بورسی هرکدام 1 عدد سهم را خریداری کنید.در این صورت تغییرات شاخص کل بورس برابر با میزان بازدهی سهام شما خواهد بود.

🔺 شاخص قیمت چیست؟
✅ این شاخص نیز یکی از اصلی ترین شاخص های بورس است.این شاخص بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است. پس اگر مثلا شاخص قیمت بورس در 1 سال 20 درصد رشد داشته باشد به این معنی است که سطح عمومی قیمت ها در بورس در 1 سال گذشته به طور متوسط 20 درصد رشد داشته است.

🔺 شاخص کل هم وزن چیست؟
✅ شاخص هم وزن قیمت یا شاخص کل هم وزن می تواند به شکل بهتری وضعیت کلی بازار را به ما نشان دهد، چون در شاخص هم وزن، وزن تمامی شرکت های بورسی مساوی در نظر گرفته می شود و دیگر شرکت های بزرگ نمی توانند شاخص را به واسطه سرمایه زیادشان تحت تاثیر قرار دهند.

پیام بگذارید