انواع شرکت از نظر قالب ثبتی:
شرکت ها از نظر قالب ثبتی به هفت نوع شرکت و یک موسسه غیر تجاری تقسیم می شوند که در ادامه هریک را به اختصار معرفی خواهیم کرد.
– شرکت های سهامی عام: جهت ثبت شرکت های سهامی عام باید مجوزهای لازم از “سازمان بورس و اوراق بهادار”
 و “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” دریافت شود، معمولابرای ثبت شرکت ها با قالب سهامی عام به سرمایه بالایی نیاز دارید. و معمولا شرکت های بزرگ وکارخانه هایی که قصد فروش سهام و اوراق به عموم رادارند این نوع شرکت را انتخاب می کنند.
– شرکت های سهامی خاص: اساسنامه شرکت سهامی خاص مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره می باشند.شرکت های سهامی خاص حداقل از 5نفر تشکیل شده اند که 3نفر اعضا اصلی هیئت مدیره راتشکیل می دهند و 2نفر بازرس شرکت محسوب می شوند( بازرسین نباید هم فامیل اعضا هیئت مدیره باشند.).در این شرکت ها تصدی هیئت مدیره .2 سال و بازرسین 1 سال می باشد.بازکردن حساب بانکی به نام شرکت در این نوع شرکت هنگام ثبت اجباری می باشد.حداقل میزان سرمایه ثبتی 1 میلیون ریال می باشد.

– شرکت های با مسئولیت محدود: اساسنامه شرکت مسئولیت محدود مشتمل بر 26 ماده و 2 تبصره می باشند .شرکت های با مسئولیت محدود حداقل از 2نفر تشکیل می شوند که اعضای هیئت مدیره می باشند.در این نوع شرکت نیاز به معرفی بازرس و همچنین نیاز به بازکردن حساب بانکی در هنگام ثبت نمی باشد.تصدی هیئت مدیره در این قالب برخلاف شرکت های سهامی خاص نامحدود می باشد ونیازی به تمدید آن ندارید.سهام این شرکت ها به صورت سهم الشرکه می باشد.

– شرکت های تعاونی: این شرکت ها ابتدا دروزات تعاون،کار و رفاه اجتماعی شکل می گیرند و بعد از اخذ کدتعاون در اداره ثبت  شرکت ها کار به اتمام می رسند و حداقل از 7نفر عضو تشکیل می شوند که همگی آن ها به یک اندازه در تصدی شرکت سهم دارند.

– شرکت های تضامنی: این نوع شرکت تشکیل شده ازحداقل دو نفر عضو هیئت مدیره برای ثبت این شرکت ها به مجوز از “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” نیازدارید. معمولا برای صرافی ها این نوع شرکت ثبت می شود.

– شرکت های نسبی: نام این نوع شرکت از سطح مسئولیت شرکای آن اقتباس شده است،لذا در این نوع شرکت مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان می باشد.شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران متضامناَ مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی به شرح ماده ی 186«اگر دارائی شرکت نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تادیه ی قروض شرکت است.

– شرکت های مختلط سهامی:به شرکت هایی گفته می شود که دارای یک یا چند شریک ضامن و یا بامسئولیت محدود و یا شرکاء سهامی باشد و به همین جهت مختلط نامیده می شوند. زیرا مسئولیت شرکاء با هم فرق داشته و متفاوت می باشد که خود شرکت های مختلط به دو قسم تقسیم گردیده اند :
1- شرکت مختلط سهامی
2- شرکت مختلط غیرسهامی

-موسسه غیرتجاری: مشتمل بر 26 ماده می باشند ،برای تشکیل موسسه حداقل اعضا دونفر می باشند که هدف از تشکیل آن کار تجاری نیست و هدف آن ارائه خدمات از قبیل آموزشی، فرهنگی و خدمات حقوقی می باشد.