یک شرکت چه زمانی باید مالیات پرداخت کند؟

زمانی که یک مجموعه ی حقوقی در هرنوع قالبی راه اندازی می شود،برای بستن قراردادهای دولتی و در بعضی موارد (قرارداد های خصوصی) احتیاج به اخذ کداقتصادی از سازمان اموراقتصادی ودارایی را دارد.کداقتصادی شماره ای است سازمان اموراقتصادی و دارایی به اشخاص یا شرکت هایی که به آن مرکز درخواست می دهند ارائه می دهد…

ادامه مطلب

رتبه پیمانکاری

برای اخذ گرید پیمانکاری بایستی اول شرکتی درقالب سهامی خاص و یا مسئولیت محدود تاسیس کنید،ولی ما به دو دلیل به شما پیشنهاد می کنیم شرکت خودرا در قالب ثبتی “سهامی خاص” ثبت کنید.دلیل اول این است که می توانید در مناقصات به راحتی شرکت کنید و دلیل دوم این است که دریافت ضمانت نامه…

ادامه مطلب

راهنمای انتخاب قالب شرکت

قالب یا نوع شرکت بسته به سیاست کاری متقاضی و یا ثبت کننده شرکت و همچنین نوع خدماتی که ارائه می دهد و یا نوع مشتری ها و طرف قراردادهای شرکت انتخاب می شود:مثلا اگر شرکتی قصدشرکت در مناقصات دولتی رادارد و یا احتیاج به اخذضمانت نامه بانکی دارد[غالبا شرکت های پیمانکاری] ،بهتر است قالب…

ادامه مطلب

راهنمای موضوع شرکت ها

زمانی که میخواهید شرکتی را به ثبت برسانید،بسته به نوع فعالیتی که دارید موضوع شرکت خودرا انتخاب می کنید؛زمینه فعالیت شرکت می تواند :خدماتی-تولیدی-پیمانکاری-بازرگانی-حسابداری و موسسه داوری باشد که در اکثر موارد،این موضوعات بدون نیاز به مجوز قابل ثبت است بدین شکل که برای ثبت شرکت مدنظر نیازی به اخذمجوز ویا نامه تاییدیه از ارگان…

ادامه مطلب