مراحل ثبعت طرح صنعتی

برای ثبت طرح صنعتی از اداره ذیربط “اداره مالکیت صنعتی و یا معنوی” مراحلی را که در ادامه گفته خواهد شد باید انجام دهید.– روال قانونی ثبت یک طرح صنعتی به این صورت است که مانند ثبت برند و اختراع شما یک اظهارنامه به عنوان در خواست از طریق سایت اداره /قسمت طرح صنعتی ارسال…

ادامه مطلب

طرح صنعتی چیست و مزایای ثبت طرح صنعتی

به شکل طراحی شده محصول شما که حاصل خلاقیت و ایده شماست و برای محصولات منحصر به تولید شما طراحی شده است طرح صنعتی می گویند. وقتی شما طراحی محصول منحصر به خودرا به صورت طرح صنعتی ثبت می کنید اجازه هرگونه سواستفاده از آن را از دیگران سلب می کنید و آن طرح ثبت…

ادامه مطلب