مدیر عامل شرکت پیچ طلایی پویا

فعالیت در زمینه پیچ را از سال 77 شروع کردیم .از سال 84 تولید پیچ را آغاز کردیم که تمامی موارد ثبت شرکت ، ثبت برند و نام تجاری و اخذ مجوزهای تولید و پروانه بهره برداری توسط شرکت رهگشای برتر با مدیریت خانم مهندس مومنی انجام شد که بنده از ایشان و تیم رهگشای برتر تشکر می کنم.