مدیر عامل شرکت تدبیر اندیشان بنیان صنعت پخش ماهان

ما از سال 85 در زمینه پخش مواد غذایی فعالیت خود را شروع کردیم و ازسال 93 بعد از آشنایی با شرک رهگشای برتر ساماندهی خوبی به تمام کارهای خود دادیم و با توجه به تجربه شخصی که طی سال ها به دست آورده بودم با تاسیس شرکت،اخذکارت بازرگانی ،اخذمجوز های تولید و ثبت دو عدد نام تجاری تبدیل به برندهای خوبی در زمینه مواد غذایی شدیم همچنین به کمک شرکت رهگشای برتر موفق به تولید بدون کارخانه شدیم.

  •  
  •