شاخص بورس چیست؟

💢 شاخص بورس چیست؟ 🔺 معنی لغوی شاخص چیست؟ ✅ کلمه شاخص در مفهوم کلی به معنای نماگر یا نشانگر و بیانگر عددی است که شما با استفاده از آن می توانید تغییرات ایجاد شده در یک یا چند متغیر را طی یک بازه زمانی خاص مشاهده کنید .در واقع شما با بررسی یک شاخص…

ادامه مطلب